Onze diensten

NT2-docent, schrijver, eindredacteur, vertaler. Dit zijn de vier belangrijkste functies waarvoor u bij VinTeach Media terecht kunt. Een keur aan vormen van taal en communicatie is beschikbaar: een pakkend geschreven artikel, een bewerkte of vertaalde tekst vanuit bijvoorbeeld het Engels, Duits of Spaans. Of een cursus Nederlands voor anderstaligen, in groepsverband of individueel.

Tekstschrijver

Merkt u boordevol ideeën en inspiratie te zitten voor een pakkende tekst, maar vindt u het lastig deze op papier te zetten? Graag ga ik met uw tekst, ongeacht het onderwerp of thema, aan de slag.

Eindredacteur

Het produceren van foutloze teksten is niet eenvoudig maar zeker niet onmogelijk. Los van de spelling wordt uw tekst ook pakkender en aantrekkelijker door de zinnen speelser te maken, deze meer te laten ademen.

Taaldocent

Iedere cursist die zich waagt aan het leren van de Nederlandse taal, kan in kort tijdstek zijn kennis – schriftelijk, sprekend, lezend, luisterend – vergroten. Met een gevarieerd lestraject bied ik een programma op maat.

Vertaler

Wilt u met uw Duits-, Engels-, Spaans- of Franstalige tekst een breder publiek in Nederland bereiken? Naast een inhoudelijk juiste weergave van het origineel, tracht ik de stijl en boodschap te evenaren.

Kwaliteit, kunde en zorg staan voorop bij VinTeach Media

Gevestigd in Rotterdam, afgeleid van het woord vintage dat met onder meer 'van een goed jaar', 'een goede oogst' en 'weer in de mode' uiteenlopende betekenissen heeft. Waar het bij VinTeach Media gaat om verbinden, aansluiten en terugkoppelen en waar taal de gemeenschappelijke deler is.

Over Vincent Okker


Het begin

Taal en communicatie vormen het kloppende hart van Vincent Okker (1981), de stuwende kracht achter het in 2017 opgerichte VinTeach Media. Het schrijven van een wedstrijdverslagje bij zijn voetbalclub op vijftienjarige leeftijd vormde het begin van een lange loopbaan in de geschreven journalistiek. Waarna het "spelen" met woorden, tekens en individuele bouwstenen gaandeweg werd uitgebreid met communicatie en onderwijs.

De uitdaging

Bezig zijn met taal, woorden en constructies en het overdragen van kennis. Een even fascinerende als uitdagende bezigheid. Dat gevoel ontstond voor het eerst tijdens mijn journalistiekstudie in Zwolle, en werd vervolgens nog eens bevestigd tijdens een intermezzo aan de Universiteit van Fribourg in Zwitserland. Als redacteur bij Voetbal International genoot ik ruim twaalf jaar van het coveren van de diverse competities binnen en buiten Europa, het werken met vreemde talen, het internationale karakter.

Het heden

Intussen lever ik namens VinTeach Media diensten aan diverse media en taalinstituten. In het NT2-onderwijs, als docent Nederlands voor anderstaligen, ligt de grootste voldoening in het aanreiken van taalkennis, het waarnemen van progressie van de cursisten, het proces met didactische kunde en intermenselijke communicatie. Redactie, lesgeven of vertalen; uiteenlopende diensten met taal als verbindende factor.

Behoefte aan een vrijblijvend gesprek?