Taaldocent

Gefascineerd door de mogelijkheden die taal biedt en ook de beperkingen die ze oplegt, haal ik veel voldoening uit het onderwijzen van Nederlands als tweede taal: het spelen met woorden, het ontrafelen van de geheimen van de Nederlandse taal, de ingewikkelde grammatica en alle bijbehorende uitzonderingen. Iedere cursist die zich waagt aan het leren van de Nederlandse taal, kan in kort tijdstek zijn kennis – schriftelijk, sprekend, lezend, luisterend – vergroten.

Naast het overbrengen van deze kennis is het enorm belangrijk aan te sluiten bij de leefwereld van de cursist, het enthousiasmeren van de cursist, het vaststellen van diens beginniveau en het bewaken van de voortgang. Dankzij het beheersen van verschillende vreemde talen kan ik als taaldocent veel parallellen trekken met de moedertaal van de cursist. Met een gevarieerd lestraject bied ik een programma op maat.

Wilt u voor aanvang van uw vakantie naar Parijs of Berlijn uw talenkennis opvijzelen, maar u merkt dat de thuisstudie moeizaam verloopt? Stuit u steeds op dezelfde grammatica onderdelen die u lastig vindt, omdat ze zo anders zijn dan u in het Nederlands gewend bent? Graag help ik u. In overleg stellen we een lesprogramma op maat samen, waardoor u op de voor u moeilijke onderdelen van de Franse of Duitse taal snel progressie kan boeken.