Vertaler

Wilt u met uw Duitstalige tekst een breder publiek in Nederland bereiken? Of met het Engels-, Spaans- of Franstalige artikel? Een vertaalde tekst is uiteraard toegankelijker. Belangrijk daarbij is dat deze vertaling naar het Nederlands correct wordt uitgevoerd. Dus niet een opsomming van een-op-een vertaalde woorden waarin de stijl en boodschap verloren gaan. Bij vertaling door VinTeach Media wordt, naast een inhoudelijk juiste weergave van het origineel, getracht de stijl en boodschap waar mogelijk volledig intact te laten.